100 lat temu Polacy na nowo powołali do życia swoje państwo – Niepodległą Polskę. Determinacja społeczeństwa, głęboka wola odzyskania wolności, poczucie narodowej więzi i wspólna kultura, dały początek II Rzeczypospolitej. Była Ona dziełem Polaków pochodzących z trzech zaborów, różniących się poglądami politycznymi, wyznających różne religie, pochodzących ze wszystkich klas społecznych. Niepodległa Polska była wielkim osiągnięciem całego Narodu, który przez lata marząc o wolności organizował się, tworząc podwaliny przyszłych instytucji Państwa Polskiego.

 

W minionych stu latach Polacy walczyli i pracowali, pokazując Europie i światu, że są dzielną, patriotyczną i otwartą wspólnotą. Wielokrotnie udowadnialiśmy jak ważne są dla nas takie wartości jak wolność, Ojczyzna, sprawiedliwość, solidarność i przyjaźń z innymi narodami. Jesteśmy za to wdzięczni kolejnym pokoleniom Polaków – współczesne wolne i suwerenne Państwo jest ich dziełem.

 

Dzisiejsza Polska jest naszym wspólnym dobrem. Dla uczczenia Stulecia Niepodległości chcemy podejmować przedsięwzięcia służące godnemu, radosnemu, społecznemu uczczeniu tego narodowego Jubileuszu. Zależy nam na tym, aby obchody, miały wymiar obywatelski i wspólnotowy. Jesteśmy organizacjami, które mając różne cele statutowe, działają w różnych środowiskach, kierując swoje programy do społeczności lokalnych, które – połączone ideami i wartościami jakie niesie Stulecie Niepodległości – pragną współdziałać na rzecz jego społecznych obchodów.

 

Pragniemy, aby powoływana przez nas Inicjatywa „Nasza Niepodległa” łączyła różne środowiska, aby tworzyła sposobność wspólnego przeżywanie dumy i radości. Aby sprzyjała refleksji i pogłębianiu wiedzy o naszych najnowszych dziejach i aby wzmacniała międzypokoleniowe więzi.

 

Celem, powołanego przez nas Sekretariatu Inicjatywy jest stworzenie otwartej płaszczyzny współpracy. Będziemy wspierać zarówno tych którzy mają już gotowe projekty, jak również tych, którzy poszukują pomysłów. Chcemy być przestrzenią wymiany idei, wizji i doświadczeń między wieloma środowiskami i organizacjami. Bardzo zależy nam na pokazaniu różnorodności i wymiaru lokalnego społecznych inicjatyw związanych z obchodami Stulecia Niepodległości.

 

Zachęcamy wszystkich do dołączenia do „Naszej Niepodległej”, do dzielenia się informacjami o różnych projektach i programach, tak aby mogły one służyć wzajemnej inspiracji i budowaniu wspólnoty.

PARTNERZY