100 lat codzienności Polski

100 lat codzienności Polski to projekt edukacyjno-animacyjny, który da dzieciom i młodzieży okazję do refleksji na temat własnej kultury i tożsamości dzięki kontaktowi z fotografią historyczną. Udział w programie pozwoli młodym ludziom zwiększyć wiedzę historyczną i włączyć się w świadome świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pretekstem do rozmowy na ten temat będą fotografie prezentujące życie codzienne w okresie 1918 – 2018.

Konsultacje z nauczycielami, historykami i kulturoznawcami pomogły nam wybrać osiem zdjęć obrazujących codzienność naszych przodków w wielu kontekstach i pochodzących z różnych regionów Polski. Następnie przeprowadziliśmy  z ekspertami ich pogłębioną analizę oraz opracowaliśmy opisy uwzględniające kontekst historyczny, społeczny i kulturowy. Na ich podstawie stworzyliśmy również materiały edukacyjne dla nauczycieli z zaproponowanymi ćwiczeniami z analizy obrazu i warsztatów pisarskich.

Znajomość kontekstu historycznego i kulturowego oraz ćwiczenia z analizy obrazu i warsztatów pisarskich pomogą młodym ludziom stworzyć własne teksty inspirowane zaproponowanymi przez nas fotografiami. Następnym zadaniem uczestników będzie rozesłanie ich w formie pocztówki do przedstawicieli krajowych i lokalnych instytucji oraz losowo wybranych adresatów, licząc na odpowiedź zwrotną. Wszystkie odpowiedzi na wysłane kartki pocztowe będą spływać na adres Fundacji Szkoła z Klasą. Wiadomości zwrotne odeślemy oryginalnym nadawcom tak szybko, jak będzie to możliwe. W ten sposób będziemy mogli sprawdzić czy nadsyłane odpowiedzi nie zawierają obraźliwych lub niestosownych treści.

Każda pocztówka będzie niosła podwójny przekaz – historię zawartą w zdjęciach z polskich archiwów oraz osobistą wiadomość od młodych ludzi. Projekt buduje więź zarówno z historią, jak i z odbiorcą kartki.