Sen o Niepodległej – koncert pieśni patriotycznych

W niedzielę 25 listopada 2018 roku wysłuchaliśmy koncertu pieśni patriotycznych “Sen o Niepodległej”. Było to ostatnie wydarzenie realizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Margoninie w ramach projektu “100 lat niepodległej Polski”, dofinansowanego przez Fundację PZU.

Pieśni patriotyczne wykonywali: pomysłodawca, scenarzysta, i reżyser koncertu “Sen o niepodległej”, a także narrator, recytator i artysta śpiewak – bas Dariusz Wójcik, Anna Kinga Osior – sopran, Jacek Szymański – tenor oraz zespół towarzyszący: Tomasz Kaczor – skrzypce, Michał Kaleta – fortepian, Andrzej Wojciechowski – klarnet. Była to swoista muzyczna ilustracja walki Polaków o niepodległość Rzeczypospolitej, w której prezentowane były pieśni śpiewane niegdyś w polskich domach, które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych, które z biegiem lat nobilitowane były do rangi pieśni narodowych i ojczystych. Wybrane i zaprezentowane przez artystów pieśni dotyczyły zmagań orężnych, żołnierskiego rzemiosła, a daty ich powstania wytyczały kolejne etapy zrywów narodowościowych.

Dziękuję wszystkim za udział w tym wydarzeniu, jak i w poprzednich, za wspólne uczczenie Jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Projekt realizowany jest ze “środków Fundacji PZU’’.