5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce” – zapraszamy biblioteki i mieszkańców do wspólnej podróży w przeszłość

Celem projektu jest odczytanie jak największej liczby podpisów pod “Polską Deklaracją o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” z 1926 roku oraz odnalezienie śladów jak największej liczby osób, które się pod nią podpisały. W ramach projektu zachęcamy wszystkie biblioteki w Polsce do organizacji spotkań, podczas których uczestnicy poznają Deklarację i portal “Nieskończenie Niepodległa – Ludzie” (Polska 1926: Portret Zbiorowy II RP), uczą się korzystać z różnych źródeł genealogicznych i starają się odtworzyć i przybliżyć (w grupach młodzieżowych lub wielopokoleniowych) losy podpisanych pod Deklaracją osób – swoich bliskich sprzed 100 lat i przodków mieszkańców swojej miejscowości, by w ten sposób zachować o nich pamięć.

Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

“Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” to niezwykły, składający się ze 111 ksiąg, dokument zawierający podpisy 5,5 miliona osób. W ten szczególny sposób nasi rodacy wyrazili wdzięczność narodowi amerykańskiemu za wsparcie dyplomatyczne w odzyskaniu niepodległości oraz ogromną pomoc humanitarną dla naszego kraju, zniszczonego podczas I wojny światowej. Deklaracja jest też jednym z największych imiennych spisów mieszkańców polskich ziem. Podpisali się pod nią przedstawiciele najwyższych władz z Prezydentem Ignacym Mościckim i Marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele, władz samorządowych, hierarchowie Kościoła Katolickiego i innych wyznań, członkowie różnych organizacji i stowarzyszeń, studenci, profesorowie uczelni wyższych oraz uczniowie i nauczyciele szkół powszechnych i gimnazjów z całego terenu ówczesnej Polski.

Portal “Nieskończenie Niepodległa – Ludzie” (http://www.nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl) powstał w ramach programu rocznicowego Fundacji Ośrodka KARTA “Nieskończenie Niepodległa”. Jest to narzędzie służące do przeszukiwania stron “Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” i złożonych pod nią podpisów, zawiera też biogramy i historie sygnatariuszy. Portal jest w trakcie budowy i uzupełniania – dotychczas zostało odczytanych ok. 250 tysięcy podpisów. Wraz z twórczami portalu zachęcamy do włączenia się w działania, których celem jest poznanie losów podpisanych osób – uczniów szkoły, która przed wojną działała w danej miejscowości, członków lokalnych stowarzyszeń, przodków dzisiejszych mieszkańców i ich rodzin, a także innych osób, których już z nami nie ma.

W tym szczególnym czasie, jakim jest rok odzyskania niepodległości, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zaprasza wszystkie biblioteki w Polsce do:

– udziału w niezwykłej podróży w przeszłość,
– badania dziejów osób, rodzin i całych miejscowości,
– odkrywania i dokumentowania lokalnego dziedzictwa,
– odtwarzania losów osób, które przed wojną mieszkały w okolicy – dociekania, kim były te osoby, jakie reprezentowały narodowości i kultury.

Jakie materiały przygotowaliśmy?

Przygotowaliśmy dwa scenariusze warsztatów służących wprowadzeniu w tematykę projektu i zachęceniu do dalszych działań wokół Deklaracji: “Wdzięczni Ameryce – historia w podpisach” oraz “Mosty wolności”. Opracowaliśmy też artykuły, poradniki i prezentacje o Deklaracji i portalu, które można wykorzystać podczas warsztatów oraz do samodzielnego pogłębiania wiedzy i przygotowywania dalszych działań. Uzupełnieniem zasobów opracowanych w ramach projektu są publikacje kontekstowe dotyczące genealogii oraz różnych źródeł wiedzy, jakie można wykorzystać śledząc losy osób podpisanych pod Deklaracją.

Więcej informacji o projekcie oraz wszystkie materiały znajdują sie na stronie: http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/Zglos_swoja_biblioteke_do_projektu_5.5_miliona_Wdzieczni_Ameryce.html