Debata o kształcie edukacji historycznej w stulecie niepodległości!

„Szkolne gry z historią” organizowaną w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w dniach 22-23 listopada 2018 konferencja, której  celem jest wspólna refleksja nad relacjami między polityką historyczną państwa a nauczaniem historii oraz organizowaniem przez szkołę działań wychowawczych i edukacyjnych.

Jest ona adresowana nie tylko do nauczycielek i nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie (WOS), ale także do wychowawczyń i wychowawców, osób kierujących placówkami edukacyjnymi oraz rodziców, do edukatorek i edukatorów, animatorek i animatorów kultury, przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych, które organizują działania związane z historią regionu czy tożsamością lokalnych społeczności. Jeśli nie otrzymaliście Państwo bezpośrednio zaproszenia na tę konferencję, a bylibyście zainteresowani udziałem w niej, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym programem oraz informacjami o Panalistkach i Panelistach, których będziemy mieli zaszczyt gościć w poszczególnych blokach dyskusyjnych. Przesyłamy także formularz zgłoszeniowy, gdybyście zechcieli Państwo dołączyć do tej debaty.

KONFERENCJA_Wyk_adowcy_15_11

KONFERENCJA_program i zaproszenie14_11