Dzień Niepodległości w Gminie Kikół

Uczniowie wraz z nauczycielami i dyrekcją zaśpiewają hymn w ramach akcji: “Rekord dla Niepodległej”. Uroczystość będzie miała miejsce 9 listopada o godz. 11. 11.

Począwszy od 13 do 16 listopada poszczególne klasy wraz z wychowawcami zaśpiewają hymn Dla Niepodległej oraz przekażą życzenia urodzinowe. Całość zostanie uwieczniona na materiale video i zakopana w kapsule czasu. Materia video z wydarzeń mających upamiętnić 100. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości będzie swoistego rodzaju łącznikiem między pokoleniami.