Konkurs grantowy Programu Równać Szanse z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży włączyła się w tegoroczne setne obchody święta niepodległości i ogłosiła konkurs specjalny w ramach Programu Równać Szanse 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. “100-lecie odzyskania niepodległości”, to konkurs, w którym młodzi ludzie będą mogli uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości prowadząc działania poruszające tematy istotne dla ich rówieśników i lokalnej społeczności.

Motto konkursu: “Ojczyzna jest wokół nas”.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały wśród młodych ludzi postawy obywatelskie, troskę o lokalne środowisko, aktywne angażowanie się na rzecz dobra wspólnego i poczucie dumy z historycznych osiągnięć polskiego społeczeństwa. Zgłaszane projekty będą realizowane przez minimum 5 miesięcy w terminie pomiędzy 1 czerwca – 30 listopada 2018 r. i będą obejmować szeroką paletę działań, np. kampanie społeczne, konkursy, gry terenowe, festyny, wystawy, koncerty, spektakle, spotkania publiczne i podobne.

4 kwietnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zakończyła nabór wniosków w konkursie. Wpłynęło 106 zgłoszeń, z czego formalnie do konkursu zakwalifikowało się 85 wniosków. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 kwietnia.
Uczestnikami projektów będą:

– młodzi ludzie w wieku od 13 do 19 lat (z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjalnych i uczniowie szkół średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tys. mieszkańców).

– osoby, które brały udział w projektach realizowanych w Programie Równać Szanse w ubiegłych latach (bez względu na wiek).
O dotację ubiegały się organizacje, które:

– otrzymały dotychczas co najmniej jedną dotację w Programie Równać Szanse (stowarzyszenia, fundację, domy kultury i biblioteki);

– mają siedzibę w małych miastach i na terenach wiejskich (do 20 tys. mieszkańców)

W ramach konkursu można było ubiegać się o dotacje w wysokości do 8,5 tys. zł. na realizację 5-miesięcznych projektów prowadzonych pomiędzy 1 czerwca – 30 listopada 2018 r. Zasady konkursu, wzór formularza wniosku i kryteria oceny merytorycznej znajdują się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.