Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży – „Pierwsze kroki młodego patrioty”

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przygotowało dla dzieci i młodzieży konkurs plastyczny „Pierwsze kroki młodego patrioty”. Patriotyzm to w najprostszym tłumaczeniu miłość do Ojczyzny, do kraju, w którym mieszkamy i żyjemy. Ujawnia się w swoim krajobrazie, w tysiącach zróżnicowanych obrazów. Mają je pod powiekami nasi dziadkowie i pradziadkowie, którzy oddawali życie za Polskę – swoją Ojczyznę, i nasi rodzice. Mamy i my. Drogie dzieci i droga młodzieży, spróbujcie pokazać te obrazy, ich piękno, prawdę i historię. Z konkursu, dzięki Waszym pracom oraz pracom Waszych rówieśników, powstanie wielki współczesny portret Polski.

Zapraszamy do udziału:

  • Wykonajcie pracę w formacie A3 w technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej na papierze typu brystol lub kartce z bloku technicznego i prześlijcie je na adres Organizatora tego konkursu, który znajdziecie w regulaminie tego konkursu na stronie internetowej http://szlakaminiepodleglosci.pttk.pl/.
  • W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy dla miejsc I–III, w wyjątkowych przypadkach zostaną przyznane wyróżnienia. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną później pokazane na wystawie pokonkursowej.
  • Prace należy nadsyłać do 31 października 2018 r.

 

Więcej: http://szlakaminiepodleglosci.pttk.pl/index.php/ogolnopolski-konkurs-plastyczny-pierwsze-kroki-mlodego-patrioty