Matki Niepokornych – opowieść o kobietach, które kształtowały postawy sprzeciwu wobec komunistycznego reżimu

Udręczone rzeczywistością ustroju komunistycznego, konsekwentnie kształtowały żelazne charaktery swoich dzieci i przekazywały głęboką miłość do ojczyzny – tak organizatorzy opisują bohaterki wystawy i albumu, które przygotowano w ramach projektu „Matki Niepokornych”. Projekt dedykowany jest tym wszystkim matkom, których synowie i córki angażowali się w walkę z reżimem.

 

Projekt Matki Niepokornych, którego realizatorami są Fundacja „Rodzice Szkole” oraz Archiwum Akt Nowych, przybliża wydarzenia lat 80-tych XX wieku, kiedy setki młodych ludzi aktywnie zaangażowało się w walkę z totalitarnym systemem komunistycznym. Celem projektu jest pokazanie roli matek w kształtowaniu postaw patriotycznych swoich dzieci oraz podziękowanie im – cichym bohaterkom walki prowadzącej do Niepodległej Polski.

W ramach  projektu przygotowano:

– album Matki Niepokornych, zawierający wywiady z 20 matkami, których dzieci w latach 80-tych XX wieku aktywnie angażowały się w walkę z totalitarnym systemem komunistycznym. Pięknym uzupełnieniem są aktualne portrety bohaterek, ich zdjęcia sprzed 30 lat oraz krótkie biogramy opatrzone fotografiami córek i synów – uczestników wydarzeń, o których opowiadają. Album pokazuje kim byli jego bohaterowie w latach 80-tych ubiegłego wieku oraz kim są dziś.

– wystawę plenerową poświęconą Matkom Niepokornych i Ich dzieciom prezentowaną na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie i w kilkunastu miastach Polski. Wystawa była prezentowana już m.in.  w Olsztynie, Stalowej Woli, Warszawie, Wrocławiu, Chodzieży, Godzieszach wielkich.

– koncert patriotyczny Matki Niepokornych, dedykowany wszystkim polskim matkom, który odbył się 25 maja 2017 r. (w przeddzień Dnia Matki) w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.