My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy – Konkurs dla szkół

Narodowy Bank Polski ogłosił konkurs grantowy na realizację przez szkoły podstawowe, gimnazja lub szkoły ponadgimnazjalne wydarzenia szkolnego pod hasłem: My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy. Na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości NBP dofinansuje 100 projektów edukacyjnych.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i organizacji wydarzenia szkolnego poświęconego popularyzacji największych polskich osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Założeniem NBP jest, aby innowacyjne rozwiązania, które przyczyniły się do gospodarczego rozwoju Polski, przejawy przedsiębiorczości, wynalazki i kluczowe inwestycje, o których musimy pamiętać, stały się źródłem inspirującej wiedzy dla młodego pokolenia. Dokonania ekonomiczne Polski z minionych 100 lat są jednocześnie doskonałą okazją do przygotowania niekonwencjonalnych, budzących zainteresowanie uczniów obchodów Święta Niepodległości w Państwa szkołach.

Spośród zgłoszonych propozycji NBP wybierze 100 projektów. Maksymalne zaangażowanie NBP w projekt to 5000 zł na realizację wytypowanego w konkursie wydarzenia szkolnego. W konkursie mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego pierwszego i drugiego szczebla, tj. gminy, powiaty oraz miasta na prawach powiatu, na terenie których znajdują się szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz osoby fizyczne i osoby prawne uprawnione do reprezentacji szkoły niepublicznej (szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu grantowego).
Prace konkursowe sporządzone na formularzu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej można przesyłać do 5 lipca 2018 r., na adres e-mail: mlodziez@nbp.pl Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi we wrześniu 2018 r.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie NBP w zakładce Konkursy.