Obchody 98. Rocznicy Plebiscytu na Warmii i Mazurach w roku 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

23 czerwca br. o godz. 15.00 w miejscowości Naguszewo- Gmina Rybno rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 98. rocznicę Plebiscytu na Warmii i Mazurach w roku uzyskania przez Polskę niepodległości organizowane przez Sołectwo Naguszewo- Groszki oraz Urząd Gminy Rybno. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Jerzy Sellin oraz Wojewoda Warmińsko- Mazurski Artur Chojecki. W uroczystości uczestniczyli: Senator Rzeczypospolitej Polskiej, p. Bogusława Orzechowska, Wicewojewoda Warmińsko- Mazurski, p. Sławomir Sadowski, Szef Kancelarii Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego, pełnomocnik Marszałka Województwa ds. mniejszości narodowych i etnicznych, p. Wiktor Leyek,  Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie – dr hab. Karol Sacewicz, Dyrektor Wydziału Prawnego Kuratorium Oświaty w Olsztynie p. Mirosława Gralla- Kaperzyńska, Komendant Placówki Straży Granicznej w Olsztynie- ppłk Jarosław Węgrzynowski, radni Powiatu Działdowskiego z panią Przewodniczącą Rady Powiatu Magdaleną Anczykowską, Wójt Gminy Dąbrówno- Piotr Zwaliński, przedstawiciele Gminy Lubawa, radni Gminy Rybno, Prezes Zarządu LGD Ziemi Lubawskiej- pani Agnieszka Stajszczak, członkowie Komitetu Obchodów Plebiscytu na Warmii i Mazurach, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie, sołtysi, przedsiębiorcy oraz dawni i obecni mieszkańcy Sołectwa Naguszewo- Groszki.

Po wprowadzeniu sztandarów oraz powitaniu gości miało miejsce odsłonięcie pierwszej z 11 tablic tworzących ścieżkę dydaktyczno- historyczną poświęconą wydarzeniom z 1920 r. Ścieżka została w całości sfinansowana z funduszy Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Następnie wszyscy zebrani udali się za orkiestrą dyrygowaną przez kapelmistrza- p. Jarosława Rolkowskiego do obelisku w miejscowości Groszki, upamiętniającego wydarzenia plebiscytowe, gdzie miała miejsce modlitwa za Ojczyznę, za wszystkich poległych w jej obronie oraz żyjących mieszkańców wsi Naguszewo i Groszki. Następnie nauczyciel historii ze Szkoły Podstawowej w Rumianie p. Grzegorz Wiergowski, przedstawił rys historyczny, a po nim głos zabrali zaproszeni goście.

Wydarzenia z 1920 r. uczcili również motocykliści z Motoclubu Wel, którzy wyruszyli spod obelisku na trasę plebiscytu przez miejscowości: Groszki- Rumian- Łążyn- Prątnica- Omule- Napromek- Lubstynek- Wygoda- Jagodziny- Elgnowo- Gutowo- Rumian- Naguszewo.

Po powrocie do świetlicy w Naguszewie goście oraz mieszkańcy obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie pt. „Pisk białego orła” oraz uczestniczyli w rekonstrukcji historycznej przygotowanej przez Agencję widowisk historycznych „Arkona” z Torunia.