„Obchodzi nas wolność”

W ramach projektu „Obchodzi nas wolność” Stowarzyszenie ROTA (Ruch Obywatelski Tradycja Aktywność) zaprasza do udziału w dwóch działaniach w kilkunastu miejscach Małopolski służących budowaniu wspólnoty obywatelskiej opartej na świadomym systemie wartości. Ich celem będzie budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości, nauka odpowiedzialności za małą i dużą Ojczyznę, umiejętności współpracy, otwartości, wolności, obywatelskości.

Pierwsze z działań to „Obdarowani wolnością” – będzie to cykl sieciowych około 10 spotkań, w czasie których lokalne społeczności przygotują własne „uwolnione szuflady tożsamości” obrazujące własny zasób historycznych fotografii, pamiątek, listów, precjozów oddających istotę i wartość zdarzeń początkujących czas niepodległości Polski oraz istotę zdarzeń społecznych, ekonomicznych wolnej Ojczyzny w wymiarze lokalnym i regionalnym na przestrzeni 100 lat. W spotkaniach i otwartych debatach będą brać udział autorytety świata kultury ogólnopolskiej wraz  z autorytetami lokalnymi. Spotkania będą prowadzone w formule dialogu, wymiany doświadczeń oraz refleksji na temat historii, dnia dzisiejszego oraz przyszłości, dialogu stymulującego do zwrócenia uwagi na realne znaczenie wartości, wolności obywatelskich, postaw aktywnych, krytycznych, twórczych, społecznych, zaangażowanych. Spotkania obudowane będą specjalnie przygotowanymi prezentacjami multimedialnymi i wystawami „uwolnionych szuflad tożsamości” oraz przygotowanymi pamiątkowymi „pakietami obywatelskimi”.

Drugie działanie to „Obejście” – Projekt zakłada przeprowadzenie zorganizowanej akcji świadomego przygotowania do świętowania obchodów 100-lecia Niepodległości w formule obywatelskiej inicjatywy porządkowania zaniedbanych przestrzeni publicznych (zbieranie śmieci, likwidacja wulgarnych graffiti, pielęgnacja grobów, pomników, obelisków, kapliczek, tablic pamiątkowych) i dekorowania ich symbolami narodowymi. Jednocześnie zwrócenie uwagi na likwidację mentalnych i realnych barier (płoty, mury) między sąsiadami uniemożliwiających podejmowanie inicjatyw społecznych, samorządowych, potrzeby dbałości o dobro wspólne i umiejętności działania w lokalnych społecznościach (np. szkoły). Przywracanie pamięci o przeszłości służyć będzie upowszechnianiu wiedzy na temat historii, upowszechnianiu wiedzy o procesach budowania wolnych „małych ojczyzn”, organizacji wspólnot samorządowych i rozumienia pojęcia wolności i umiejętnego z niej korzystania w wymiarze społecznym i ekonomicznym. Przeprowadzenie sieciowej akcji porządkowania miejsc planowane jest na w dniach 5-10 listopada 2018 w wybranych miejscach na terenie  Małopolski.

Zapraszamy do udziału. Więcej informacji na stronie www.rota.org.pl. Zgłoszenia: rota@rota.org.pl