Pakiet maturzysty

Świadectwo maturalne to nie tylko poświadczenie zdobytej w szkole wiedzy z zakresu matematyki, języków, chemii czy biologii. Egzamin dojrzałości to także potwierdzenie gotowości do świadomego,dorosłego udziału w życiu społecznym i politycznym Ojczyzny.

W 100-lecie niepodległości chcielibyśmy podarować maturzystom Pakiet Maturzysty, składający się z trzech najważniejszych symboli Rzeczypospolitej Polskiej: biało-czerwonej flagi, godła oraz KonstytucjiRP.

Orzeł biały w koronie w czerwonym polu to wizerunek symbolizujący Rzeczpospolitą, który pojawiał się w herbach polskich władców przez wieki, począwszy od dynastii Piastów. Obecny wygląd polskiego godła jest niemalże identyczny do przyjętego w 1927 roku.

Od wizerunku orła białego na czerwonym polu wywodzą się biało-czerwone barwy flagi polskiej. Pasgórny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej. Według symboliki używanej w heraldyce koloru białego używa się jako reprezentację srebra. W zakresie wartości duchowych oznacza on czystość i niepokalanie. Kolor czerwony jest natomiast symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jako najważniejszy akt normatywny, określa podstawowe prawa dla państwa. Obecnie obowiązująca Konstytucja została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe i zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Chcemy by te trzy symbole, najważniejsze dla naszej Ojczyzny, przypominały maturzystom, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym, o które należy dbać, a wejście w dorosłość oznacza odpowiedzialność za nasz kraj.