Pamiętajmy o historii

W dniu 12 października br. Caritas Diecezji Opolskiej zorganizowała marsz pn. ,,Międzypokoleniowy Szlak Wspomnień”. Uroczystości tego dnia związane były z odsłonięciem konnego pomnika Marszałka Piłsudskiego na nyskim rynku, w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Podążając spod placówki dla Osób Niepełnosprawnych w Nysie przy ul. Grodkowskiej 26, w rytm marszowej muzyki, osoby niepełnosprawne, starsze i wolontariusze udali się na mszę świętą sprawowaną w Bazylice Mniejszej pw. św. Jakuba i św. Agnieszki. Mszę św. w intencji Ojczyzny celebrował ks. prałat Mikołaj Mróz wraz z dyrektorem Rejonu Nysa Caritas Diecezji Opolskiej ks. E. Magierowskim.

Po mszy św. uczestnicy spotkania udali się pod pomnik Marszałka J. Piłsudskiego, gdzie nastąpiło przecięcie symbolicznej wstęgi i odsłonięcie pomnika. Tego wieczoru wygłoszono wiele podniosłych przemówień. Z entuzjazmem obejrzano pokaz laserowy dotyczący historii Polski. Wysłuchano koncertu chóru ,,Hosanna” i zespołu Żołnierzy Rezerwy ,,ROTA”. Następnie pod pomnikiem złożono wiązankę z biało czerwonych kwiatów.

W tym podniosłym dniu, pomni na historię modliliśmy się za Ojczyznę i uczciliśmy postać Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Więcej na: http://caritas.diecezja.opole.pl/