„Przez krew do wolności” – wydarzenia kulturalno-historyczne w gminie Mieszkowice

Konferencja naukowa, festiwal piosenki wojennej i patriotycznej i konkurs plastyczny – to tylko niektóre z działań z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które przygotowane zostały w gminie Mieszkowice w woj. zachodniopomorskim.  Wydarzenia, realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, finansowane są ze środków Unii Europejskiej.

14 września odbyła się konferencja na temat osadnictwa na terenie gminy po II wojnie światowej, poświęcona m.in. przybyciu repatriantów na ziemie nadodrzańskie. Uczestnicy wykładów i dyskusji obejrzeli także spektakl teatralny na motywach losów osadników, a całość zakończył recital fortepianowy, na który złożyły się mazurki, walce i polonezy Fryderyka Chopina.

8 listopada w Mieszkowicach odbędzie się festiwal polskiej piosenki wojennej i niepodległościowej z udziałem amatorskich wokalistów i zespołów. Zaplanowano też koncert najpiękniejszych polskich przebojów. Po jego zakończeniu koncertu uczestnicy imprezy udadzą się na Plac Wolności, gdzie przy Pomniku Mieszka I ułożą z zapalonych zniczy kontur mapy Polski.

W ramach projektu 3 września br. ogłoszony został konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Mieszkowice oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Goszkowie. Prace o tematyce patriotycznej mają nawiązywać do wydarzeń z lat 1920-1990. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną pod koniec października.

Jak podkreślają organizatorzy, działania mają na celu wzmocnienie poczucia przynależności narodowej wśród mieszkańców, poszanowanie historii, budowanie silnej tożsamości lokalnej oraz promowanie obszaru objętego lokalną strategią rozwoju.