Rok 1918. Odzyskanie Niepodległości. Spotkanie w Białej Rawskiej

Fundacja Ośrodka KARTA i Bialskie Stowarzyszenie Historyczne serdecznie zapraszają do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  na wystawę „Rok 1918. Odzyskanie Niepodległości” i spotkanie z Ośrodkiem KARTA. Wystawę można oglądać w Białej Rawskiej od 23 października do 7 listopada.

Rok 2018 to jubileusz odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji Ośrodek KARTA przygotował program rocznicowy Nieskończenie Niepodległa. W jego ramach opracowaliśmy wystawę, która przedstawia węzłowe momenty procesów rozgrywających się na ziemiach polskich w ostatnim roku I wojny wraz z ich kluczowym dopełnieniem – odrodzeniem po 123 latach niewoli państwa polskiego.

25 października odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie oraz spotkanie z przedstawicielami Ośrodka KARTA.
W czasie spotkania omówimy idee archiwistyki społecznej, by zachęcić środowiska lokalne do działań na rzecz zachowania dziedzictwa swojego regionu. Zaprezentujemy też portal Nieskończenie Niepodległa – Ludzie, który zawiera największy imienny spis społeczeństwa II Rzeczypospolitej, czyli 5,5 miliona podpisów obywatelek i obywateli Polski w 1926 roku.

Wystawa „Rok 1918. Odzyskanie Niepodległości” w sposób chronologiczny i na podstawie starannie wyselekcjonowanego materiału źródłowego oraz najciekawszych zdjęć historycznych i innych elementów graficznych przedstawia węzłowe momenty procesów rozgrywających się na ziemiach polskich w ostatnim roku I wojny wraz z ich kluczowym dopełnieniem – odrodzeniem po 123 latach niewoli państwa polskiego. Każda plansza, oprócz archiwalnych zdjęć, zaopatrzona jest w krótki komentarz merytoryczny, nakreślający kontekst obrazowanych wydarzeń oraz tekst źródłowy (fragment dzienników, wspomnień, listów, dokumentów z epoki), będący osobistym komentarzem świadków historii do opisywanych procesów dziejowych. Co ważne narracja wystawy skoncentrowana jest na ówczesnych relacjach świadków historii i nie zawiera współczesnego komentarza.
Kuratorem wystawy jest Adam Safaryjski, kulturoznawca i redaktor kwartalnika „Karta”, kurator m.in. wystawy „From Poland with love” opowiadającej poruszającą historię wdzięczności Polaków za pomoc Stanów Zjednoczonych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Aktualne informacje na temat wystaw:
nieskonczenieniepodlegla.pl
facebook.pl/OsrodekKARTA
Organizator: Fundacja Ośrodka KARTA

Dofinansowano ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021 w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”.