“Śladami przodków – wokół Niepodległej”

W ramach kontynuacji projektu „Śladami przodków – wokół niepodległej” w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu w dniu 16 listopada 2018 roku miało miejsce kolejne z trzech planowanych wydarzeń jakim była promocja publikacji autorstwa dr Piotra Sadowskiego.

Projekt w swoich podstawach opiera się na stworzeniu ścieżki edukacyjnej, czyli form szlaku pamięci historycznej obejmującej całą gminę Pcim tj. miejsc wyznaczonych na terenie gminy i ich opis na tablicach informacyjnych. W tworzeniu treści ścieżki miały swój udział dzieci i młodzież z gminy Pcim  aby tym samym stać się jej aktywnymi propagatorami i odbiorcami. Poprzez zakrojone na szeroką skalę zbieranie pamiątek, fotografii, wspomnień po przodkach żyjących w okresie około niepodległościowym pomogli oni w stworzeniu wystawy będącej ekspozycją zebranych materiałów oraz mieć swój wkład w powstaniu publikacji poświęconej swoim przodkom.

Wszystko to stało się istotną pamiątką w lokalnym wymiarze obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Co najważniejsze lokalna społeczność czynnie przyczyniła się do wypracowania rezultatów swoich działań i stało się to dla nich powodem do dumy, ale przede wszystkim świadomego przeżywania Jubileuszu.