Wystawa „Rok 1918. Odzyskanie Niepodległej”

Wystawa w sposób chronologiczny i w oparciu o starannie wyselekcjonowany materiał źródłowy oraz najciekawsze zdjęcia historyczne i inne elementy graficzne przedstawia węzłowe momenty procesów rozgrywających się na ziemiach polskich w ostatnim roku I wojny wraz z ich kluczowym dopełnieniem – odrodzeniem po 123 latach niewoli państwa polskiego. Każda plansza, oprócz archiwalnych zdjęć, zaopatrzona jest w krótki komentarz merytoryczny, nakreślający kontekst obrazowanych wydarzeń oraz tekst źródłowy (fragment dzienników, wspomnień, listów, dokumentów z epoki), będący osobistym komentarzem świadków historii do opisywanych procesów dziejowych. Co ważne narracja wystawy skoncentrowana jest na ówczesnych relacjach świadków historii i nie zawiera współczesnego komentarza. Przygotowanie wystawy zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura dostępna” i była ona eksponowana w Centrum Kultury w Szczuczynie, Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, szkole podstawowej w Mołodyczu oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnych i mediów. Trzy egzemplarze wystawy wyprodukowane w 2017 roku w dalszym ciągu są udostępniane w poszczególnych regionach. Do Ośrodka zgłaszają się i mogą się zgłaszać kolejne środowiska zainteresowane ekspozycją wystawy.